TAVARIČKA

Občianske združenie

Ciele združenia

Cieľom činnosti Združenia je zabezpečenie všestranného rozvoja katastrálneho územia Dúbravka, na parcelách číslo: 1710/3, 1710/4, 1710/6, 1710/7, 1625/7, 1625/9, 1625/10 1689/2

Prípravný výbor

  • Mgr. Lucia Tomišová
  • Ing. Matúš Takáč
  • Martin Tribula

Posledné oznamy

  • 2019-10-11 - Odvodnenie spevnených plôch
  • 2019-06-15 - Prístupová cesta
  • 2019-04-26 - Prevádzka záhradného vodovodu