Oznamy

Novinky v združení

Dátum: 2018-10-22

Tretia schôdza OZ Tavarička

Milý susedia,
na konci leta sa nám úspešne podarilo dokončiť a sprevádzkovať celoročný vodovod. V prvom rade ďakujem za korektný prístup pri uhradení členských príspevkov ako aj za trpezlivosť pri odstraňovaní porúch, ktoré pri takejto stavebnej činnosti väčšinou nastanú. Predovšetkým vďaka môjmu otcovi prebehli práve načas a dokonca sa podarilo zrealizovať všetky práve v plánovanom rozpočte.

Keďže vodovod je vo vlastníctve OZ Tavaricka tak ukončením výstavby naša činnosť nekončí a preto by som chcel navrhnúť termín schôdze OZ na sobotu 17.11. aby sme sa dohodli na pravidlách prevádzky vodovodu:

  1. Spôsob a výška záloh za odber vody
  2. Tvorba rezervného fondu na pripadne opravy vodovodu
  3. Spôsob ročného vyúčtovania( rotácia kontroly vodomerov medzi jednotlivými členmi OZ)
  4. Spôsob zazmluvnenia odberu vody jednotlivými členmi OZ

Cely program schôdze ešte pošlem, ale chcel by som vás poprosiť o info či Vám navrhovaný termín 17.11. o 10:00 vyhovuje. Ak áno stretneme sa pri hornych záhradách u Martina Tribulu.

Zároveň by som vás chcel informovať, že OZ má na účte aktuálne k dispozícii 4290 EUR, ktoré môžme použiť na pripadne ďalšie investične aktivity. V prípade, že by ste mali nápady čo by sme mohli v budúcnosti zrealizovať tak nápady sú vítane a môžme ich prebrať na schôdzi.

Teším sa na stretnutie
S pozdravom
Matus Takac


Prílohy :