Oznamy

Novinky v združení

Dátum: 2019-04-26

Prevádzka záhradného vodovodu

Milí susedia,
po dlhšej odmlke sa ozývam ohľadom prevádzky záhradného vodovodu, ktorý od minulej jesene slúži všetkým členom združenia.

Na poslednej schôdzi sa všetci účastníci schôdze zhodli na spôsobe prevádzky a výberu kvartálnych zálohových platieb (15. januara, 15. aprila, 15. júla a 15. októbra), ktoré sme zároveň zdokumentovali v "Dohode o podmienkach užívania a spôsobe úhrad".(v prílohe)

Vzhľadom na to, že sa blíži dátum odpočtu vodomerov, ktorý bude k 30.6.2019 a následne nám BVS vystaví faktúru za odber vody, chcel by som všetkých členov združenia poprosiť o úhradu dohodnutých zálohových platieb za odber vody (EUR 10 za kvartal a odberne miesto) ako aj úhradu platby za prevádzku a údržbu vodovodu (EUR 10 za kvartal a odberne miesto). Číslo účtu 1474832006 , IBAN SK35 1111 0000 0014 7483 2006 , Majiteľ Tavarička , Banka: Unicredit Bank

Aktuálne evidujem len platby od p. Fekára, M. Tribulu, a p. Miklu.. Presný stav platieb nájdete v priloženej tabuľke.

V zmysle dohody zo schôdze by mali všetci členovia k dnešnému dňu mať zaplatený príspevok na údržbu vo výške EUR 20,- a zálohovú platbu za odber vody vo výške EUR 20,-

Tých, členov združenia, ktorí sa na posladnej schôdzi nezúčastnili ešte osobne obvolám aby sme sa dohodli na podpise dohody o prevádzke vodovodu.

Konkrétne vyúčtovanie odberu vody ako aj novú výšku zálohových platieb pre jednotlivých členov združenia pošlem v priebehu leta po obdržaní faktúry od BVS.

Ešte jedna doplňujúca informácia p. Dinková, ktorá sa pôvodne mal stať členkou združenia, a po uhradní členského príspevku jej mala byť pridelená jedna prípojka nakoniec od tohto zámeru odstúpila. Takže v prípade zájmu má združenie k dispozícii ešte jednu voľnú prípojku.

V prípade akýchkoľvek otázok som k dispozícii na mojom telefónnom čísle 0903 717 418.

S pozdravom
Matúš Takáč


Prílohy :

TAVARICKA_dohoda_o_sposobe_uhrad.docx
Platby zahradny vodovod.xlsx