Oznamy

Novinky v združení

Dátum: 2019-06-15

Prístupová cesta

Milí susedia,

S pozdravom
Matúš Takáč

ád by som vás pozval na schôdzu vlastníkov záhrad za účelom úpravy cesty od Plachého ulice. Termín stretnutia navrhujem na nedeľu 23.6. o 17:00 na parkovisku pred p . Simonom, pôvodne záhradou p. Hapca. Alternatívny termín je nasledujúca nedeľa 30.6. o tom istom čase.

Pred dvomi rokmi sa nám v hornej časti záhradkarskej osady podarilo založiť občianske združenie, ktoré by malo slúžiť za účelom rozvoja oblasti a pri spoločných invesičných zámeroch.

V súčasnosti niektorí členovia združenia prišli s iniciatívou úpravy cesty od Plachého ulicu po parkovisko pri p. Simonovi a Barnovi.

V prílohe prikladám dve cenové ponuky na úpravu cesty a navezenie kameňa tak aby cesta bola prejazdná za každého počasia.

Radi by sme s vami prediskutovali váš názor a prípadný záujem o účasť na tejto spoločnej investícii.

Prípadne by sme mohli prediskutovať záujem jednotlivých vlastníkov o účasti na dlhodobom riešení cesty, pri ktorom by bolo potrebne vypracovať porjektovu dokumentáciu a požiadať o stavebné povolenie.

Vopred Vám všetkým ďakujem za spätnú väzbu a informáciu, ktorí termín komu vyhovuje. Rovnako Vás prosím o info ak sa nemôžete resp. nemáte záujem zúčastniť.

S pozdravom

Matúš Takáčďakujem pekne sa rýchlu spätnú väzbu, ktorá potvrdzuje, že sa jedná o tému, ktoré je pre mnohých veľmi dôležitá a zaujímavá. Potvrdzujem týmto termín schôdze 23.6. o 17:00. Na tento termín účasť doposiaľ potvrdilo 20 ľudí a pevne verím, že sa pridajú ešte další. V prípade, že by ste mali nejaký ďalší bod, ktorý by bolo dobré prerokovať v rámci diskusie, dajte mi prosím Vás vedieť.


Prílohy :

Cesta tavarikova osada_ponuka_cesta.docx
Ponuka Cesta_II.jpg
zapisnica_schodza_23062019.docx
cenova_ponuka_Projekt_cesta.pdf